Ansök om bidrag från Axelfonden

Du kan ansöka om bidrag från Axelfonden till alla olika typer av fritidsaktiviteter men ansökningar beviljas i första hand till aktiviteter som arrangeras av ideella organisationer.

Bidrag ges i form av kurs-, läger- eller terminsavgift samt som materialbidrag till utrustning. Vem eller vilka som får bidrag bestäms tre gånger per år. Bidrag ges till barn under 18 år och i första hand till barn i norra Sverige.

 

Obs!

På grund av ett stor söktryck ligger vi efter i behandlingen av ansökningar. Vi kommer att återkomma till er som sökt så snart vi kan och vi ber er ha överseende med detta.

Viktiga datum

Ansökningar behandlas tre gånger per år.

  • Ansökan inkommen senast 30/4 behandlas under maj månad.
  • Ansökan inkommen senast 1/8 behandlas under (augusti/september) oktober månad.
  • Ansökan inkommen senast 15/11 behandlas under november/december månad.

Använd formuläret nedan för att skicka in din ansökan om bidrag (skicka genom att klicka på "Submit"). Om du behöver hjälp med hur formuläret ska fyllas i kan du maila info@axelfonden.se

Vi tar endast emot ansökningar skickade via vårt formulär. 

Observera att vi inte lämnar något beslut över telefon. När styrelsen beslut är fattat kontaktar vi alla sökande via e-post eller brev. 

 ________________________________________________

Personuppgifter för barnet ansökan avser


Personuppgifter för förälder/målsman till barnetSpecifikation av ansökan


Försäkran